Regulamin

 [fruitful_sep]

Regulamin Biblioteki V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Uwaga!

Do odwołania, z powodu sytuacji epidemicznej, ulegają modyfikacji zasady korzystania z biblioteki i czytelni V LO. Obowiązujące od 30 sierpnia 2021 roku zmiany w regulaminie dostępne są tutaj. 

Ogólne zasady

 1. Z biblioteki/czytelni/pracowni multimedialnej mogą korzystać uczniowie V LO, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 2. Godziny otwarcia biblioteki oraz zakres pracy i obowiązki nauczycieli bibliotekarzy są dostępne na stronie internetowej biblioteki i aktualizowane na początku każdego roku szkolnego.
 3. W bibliotece oraz czytelni obowiązuje cisza, zakaz jedzenia i picia oraz wnoszenia wierzchnich okryć.

Regulamin korzystania z wypożyczalni

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać według zasad określonych przez bibliotekarza:
  • wypożyczając je do domu,
  • wypożyczając na zajęcia lekcyjne,
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, najnowsze numery czasopism, zbiory audiowizualne)
  • wypożyczając na potrzeby pracowni przedmiotowych (komplety przekazane nauczycielowi do pracowni)
 2. Wypożyczać można wyłącznie na swoje nazwisko.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (lektury oraz materiały pomocnicze dla trzecioklasistów na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie, inne pozycje na okres 1 miesiąca). Czas wypożyczenia może zostać przedłużony na prośbę ucznia, jeżeli na książkę nie ma zapotrzebowania. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed ich wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 4. Książki i czasopisma nieznacznie uszkodzone przez czytelnika podczas lektury w okresie wypożyczenia powinny zostać w miarę możliwości naprawione w domu, a powstałe szkody zgłoszone bibliotekarzowi w momencie zwrotu.
 5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej pozycji zagubionej/zniszczonej.
 6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 7. W przypadku zakończenia kształcenia lub zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką (zwrócić wypożyczone egzemplarze, wypełnić kartę obiegową oraz uzyskać pieczęć biblioteki i podpis nauczyciela bibliotekarza).

Regulamin korzystania z czytelni

 1. Wybrane do czytania na miejscu czasopisma uczeń powinien zgłaszać bibliotekarzowi, a po skończonej lekturze poinformować, ze odkłada je na miejsce.
 2. Prenumerowane przez bibliotekę czasopisma można wypożyczyć do domu na okres 1 tygodnia.

Regulamin korzystania z centrum informacyjnego

 1. Z komputerów znajdujących się w czytelni można korzystać wyłącznie w celach edukacyjnych.
 2. Zabronione jest instalowanie nowych programów oraz dokonywanie zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 3. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości zauważone w czytelni/pracowni multimedialnej należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 4. Korzystanie z drukarki, skanera, ksera, sprzętu rtv/video lub innych sprzętów elektronicznych wymaga każdorazowej zgody bibliotekarza.

_IMG1078 1

Zapisz

Zapisz

Zapisz