Godziny otwarcia

Do biblioteki i czytelni V LO zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-16:00

Regulamin korzystania z biblioteki oraz czytelni od 1 września 2021 r. na czas zagrożenia epidemicznego:

  1. Zamówienia biblioteczne realizuje nauczyciel-bibliotekarz.
  2. Sala nr 3 (część biblioteczna) z regałami na książki pozostaje w roku szkolnym 2021/2022 bez wolnego dostępu dla uczniów.
  3. W czytelni oprócz bibliotekarza, może jednocześnie przebywać nie więcej niż 10 osób. Osoby przebywające w czytelni zobowiązane są do zachowywania dystansu społecznego oraz zakładania maseczek, gdy odległość między osobami będzie mniejsza niż obowiązkowy dystans społeczny.
  4. Zbiory biblioteczne po oddaniu przez czytelnika przechodzą 48 godzinną kwarantannę zanim wrócą do czytelniczego obiegu.
  5. Przed skorzystaniem z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz sprzętów i innych materiałów stanowiących wspólną pomoc dydaktyczną, należy każdorazowo zdezynfekować dłonie.
  6. Wypożyczenia biblioteczne: Zbiory biblioteki V LO do odwołania można przeszukiwać wyłącznie w sieci   Zamówień innych niż lektury z podstawy programowej dokonujemy wyłącznie internetowo poprzez system internetowej rezerwacji książek MOL NET+ lub podczas wizyty bezpośredniej w szkolnej bibliotece z zachowaniem zasad higieny i obowiązkowego dystansu społecznego.
  7. Bibliotekarz w zależnie od obowiązującego trybu nauczania wykonuje zadania stacjonarnie, podczas dyżurów w szkole oraz zdalnie, zgodnie z wytycznymi dyrektora V LO. Podczas godzin pracy online bibliotekarza zwroty opisane imieniem i nazwiskiem można zostawiać w dyżurce szkoły, a także odbierać z dyżurki złożone wcześniej zamówienia.
  8. Sala nr 2 i sala nr 3 (czytelnia i biblioteka) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, a po opuszczeniu pomieszczeń przez uczniów i bibliotekarza dezynfekowane przez pracowników obsługi po każdym dniu pracy trybu nauki stacjonarnego lub hybrydowego.

_IGP9337

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz