Czasopisma

W roku 2021 z powodu przeniesienia większości budżetu szkolnego na wydatki związane z ochroną przed Covid-19 nie są prenumerowane żadne gazety ani czasopisma.

Nastąpiła przerwa w dostawie Przekroju, magazynu Książki, Polityki, Przeglądu Politycznego, Psychologii, Tygodnika Powszechnego.

 

Została tylko lista czasopism otrzymywanych przez szkołę nieodpłatnie:

Biuletyn IPN, Pismo PG